Nyhet farmventil – Hydrauliska sidobegränsare ökar säkerheten

Arbetsskador inom jord- och skogsbruket är tre gånger så vanliga som inom andra utsatta branscher som bygg- och transportsektorn. Det handlar mest om belastningsskador, men klämskador och andra maskinrelaterade olyckor är frekvent förekommande. Ett riskmoment är hanteringen av redskap bakom traktorn. Hydrauliska sidobegränsare minskar behovet av att gå ner mellan traktorns bakre lyftarmar och påhängsutrustningen innan de är fästa vid traktorn. Det finländska företaget Piippo Hydraulic presenterar nu en unik lösning med en ventil och tillhörande styrutrustning för sidobegränsarnas cylindrar.

”Det finns ett antal patenterade konstruktioner för hydrauliska sidobegränsare, men vår nya farmventil tillsammans med styrdon och måttillverkade cylindrar för varje traktortyp erbjuder den första kompletta och enkla lösningen för ökad trygghet”, säger Terho Piippo, VD för Piippo Hydraulic, som är ett av Europas ledande företag för mobila ventiler, särskilt för olika typer av snöblad, V- occh U-plogar.

Det unika med paketet är ventilen, som konstruerats speciellt för ändamålet. Den finns med 4 respektive 6 kanaler för styrning av lika många funktioner. ”Idén var att bygga en ventil som är kompakt och bygger på vår beprövade och driftsäkra teknologi. Ventilen blockerar inte traktorns övriga funktioner utan utökar inkopplingsmöjligheterna. Flödet till cylindrarna som styr lyftarmarna är 15 l/min, i de fria kanalerna kan flödet uppgå till 40 l/min. Det är lätt att dra tunna ¼ ” slangar till cylindrarna. Som extra säkerhet vid påkörning av stenar och hinder finns chockventiler som kan ställas in i intervallet 160-230 bar.”

Testanvändarna i Finland har särskilt uppskattat den ökade säkerheten. Olycksfallen minskar när man kan koppla till redskapen utan klämrisker. Man behöver inte gå ner bakom traktorn innan hydraulslangar och drivaxel skall kopplas till. Många traktorförare uppskattar också den snabba justeringen av bärarmarna – tack vare hydrauliken kan man köra sidobegränsarna så spända som möjligt, vilket minskar belastningen på traktorn och redskapen när onödigt slack kan elimineras.

”Vid plöjning är flytläget praktiskt eftersom den upplyfta plogen inte svajar lika mycket. Ventilen tillåter att man låser plogen i rätt position när man kör rakt framåt i fårorna. Vid slåtterarbeten kan man enkelt utnyttja parallellförflyttningen av redskapet i kurvorna. Vintertid underlättas montage av tunga snöslungor och bakre plogblad betydligt. ”

I Sverige säljs nyheten via utvalda fackhandlare.