Farmventil

Nyhet farmventil – Hydrauliska sidobegränsare ökar säkerheten

Arbetsskador inom jord- och skogsbruket är tre gånger så vanliga som inom andra utsatta branscher som bygg- och transportsektorn. Det handlar mest om belastningsskador, men klämskador och andra maskinrelaterade olyckor är frekvent förekommande. Ett riskmoment är hanteringen av redskap bakom traktorn. Hydrauliska sidobegränsare minskar behovet av att gå ner mellan traktorns bakre lyftarmar och påhängsutrustningen […]